Komplexní restaurování starého tisku: Mattioliho herbář

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčik, Ivan
dc.contributor.author Šťastná, Karolína
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:07:48Z
dc.date.available 2018-09-26T10:07:48Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71947
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je komplexní restaurování prvního vydání Mattioliho herbáře z roku 1562, který vznikl v tiskárně Jiřího Melantricha. Tato kniha se nachází ve sbírce soukromého majitele. Jedná se o barokní převazbu, nejspíše z roku 1813, ale není to převazba jediná. Kniha je ve velmi špatném stavu. Šití je nekompaktní a blok je velmi poškozený, hlavně ve střední části. Blok je úplně oddělen od knižních desek a pokryv nese známky poškození, hlavně pata vazby. Restaurátorská dokumentace obsahuje základní popis typologie a poškození této knihy. podrobně popisuje průběh restaurátorského zásahu a jsou zde také uvedeny doporučené podmínky pro uložení a zacházení s daným objektem. Práce také obsahuje seznam použitých materiálů a chemikálií, textovou, obrazovou a grafickou přílohu. V závěru se nachází rozsáhlá fotografická dokumentace stavu před a po restaurování díla a také z průběhu práce. Dokumentace je doplněna o kapitoly České herbáře do 17. století pojednávající o historii českých herbářů a Dělení Mattioliho herbáře, kde je blíže popsán systém dělení rostlin v dané knize. cze
dc.format 106 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject konzervování cze
dc.subject knižní vazba cze
dc.subject tisk cze
dc.subject herbář cze
dc.subject Mattioli cze
dc.subject Jiří Melantrich z Aventinu cze
dc.subject restoration eng
dc.subject conservation eng
dc.subject bookbinding eng
dc.subject print eng
dc.subject herbarium eng
dc.subject Mattioli eng
dc.subject Jiří Melantrich of Aventino eng
dc.title Komplexní restaurování starého tisku: Mattioliho herbář cze
dc.title.alternative Restoration of the old print - Mattioliho herbář eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šíblo, Jan
dc.date.accepted 2018-09-14
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor's thesis is a complete restoration of the first edition of Mattioli's herbarium from 1562 printed in Jiří Melantrich's printing house. The book is part of a private collection. The book has been rebound multiple times, with the last rebinding dating to the baroque era, probably to 1813. The book is in a very poor condition. The stitching is loose and the book block, especially its middle part, is seriously damaged. The block is entirely separated from the book covers and the covering material is also damaged, especially at the tail of the book. The documentation of the restoration includes a basic description of the typology and damage of the book as well as a detailed description of the restoration process. It also gives recommendations for storing and handling the book. Furthermore, the thesis contains a list of all the materials and chemicals used in the process, a textual appendix, images, and graphics. The last part of the thesis provides a rich photographic documentation of the book before and after the restoration as well as during the process. The documentation is expanded with chapters on Czech herbaria up to the 17th century and the organisation of Mattioli's herbarium, which explore the history of Czech herbaria and the system that was used to organise plants in Mattioli's herbarium, respectively. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38605
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka v průběhu obhajoby závěrečné práce odpověděla uspokojivě na všechny položené otázky. Proto se komise shodla a přiklonila k hodnocení "A" cze
dc.identifier.stag 36200
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account