Reštaurovanie dvoch olejomalieb na textilných podložkách na napínacích rámoch z 19. storočia z Galérie moderného umenia v Roudnici nad Labem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čoban, Josef
dc.contributor.author Fecskeová, Alena
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:07:19Z
dc.date.available 2018-09-26T10:07:19Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71937
dc.description.abstract Zadaním diplomovej práce bolo zreštaurovanie dvoch olejomalieb z 19. storočia na textilnej podložke z Galérie moderného umenia v Roudnici nad Labem. Jednalo sa o portrét mladej ženy s knihou a o krajinomaľbu. Oba obrazy boli vybraté s ohľadom na teoretickú časť diplomovej práce, ktorá sa zaoberá zmenou farebnosti u umelo starnúcich lakov a možnosťami ich odstraňovania. Teoretická časť diplomovej práce bola zameraná na posúdenie zmeny farebnosti a miery rozpustnosti vybraných lakov, používaných v 19. storočí, po umelom starnutí. Pre skúmanie boli zvolené liehové a olejové laky rozpustné v alkoholoch. Jednalo sa o zástupcov laku šelakového, jantárového, kopálového, mastixového a sanadrakového. Všetky laky boli pripravené podľa historických receptov s menšími úpravami, ktoré boli nevyhnutné, kvôli podmienkam v ateliéri a neúplnosti niektorých receptov. slo
dc.format 164 s.
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject olejomaľba slo
dc.subject portrét slo
dc.subject krajinomaľba slo
dc.subject umelé starnutie slo
dc.subject laky slo
dc.subject šelak slo
dc.subject sandarak slo
dc.subject kopál slo
dc.subject jantár slo
dc.subject mastix slo
dc.subject poškodenia olejomalieb slo
dc.subject oil painting eng
dc.subject portrait eng
dc.subject landscape eng
dc.subject artificial aging eng
dc.subject varnishes eng
dc.subject shellac eng
dc.subject copal eng
dc.subject amber eng
dc.subject mastic eng
dc.subject arts of damage found in oil paintings eng
dc.title Reštaurovanie dvoch olejomalieb na textilných podložkách na napínacích rámoch z 19. storočia z Galérie moderného umenia v Roudnici nad Labem slo
dc.title.alternative Conservation of two oil paintings on canvas, mounted on frames, from 19th. century, stored in Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2018-09-19
dc.description.abstract-translated The assignment of this Master thesis was to conserve two oil paintings on canvas originated in the 19th century, now stored in The Gallery of modern art in Roudnice nad Labem. The paintings depicted a portrait of young woman with a book and winter landscape. Both of the paintings were chosen with the theoretical part of this paper, which describes colour changes in artificially aged varnishes and means of their removal, in mind. Experimental part of this paper was focused on observation of colour changes in varnishes, used in the 19th century, after accelerated aging and differences in their solubility. For the experiment following alcohol and oil varnish were used: shellac, amber, copal, mastic and sandarac varnish. The varnishes were prepared according to historic recipes with small adjustments, so they could be made without special equipment. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Textil cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38611
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Při obhajobě studentka neuspokojivě odpověděla na některé otázky. cze
dc.identifier.stag 36632
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account