Restaurování dvou olejomaleb na textilních podložkách bez napínacích rámů ze soukromých sbírek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čoban, Josef
dc.contributor.author Wáwrová, Luisa
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:07:17Z
dc.date.available 2018-09-26T10:07:17Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71935
dc.description.abstract Tato práce v praktické části popisuje komplexní restaurování dvou olejomaleb na textilních podložkách bez dřevěných napínacích rámů od neznámých autorů ze soukromých sbírek s jednotlivými názvy děl „Hlava Krista“ a „Klesnutí pod křížem“. Obrazy pochází z doby kolem 18-19 stol. S doplněním a vytvořením technologické kopie výřezu restaurovaného díla hlavy Krista v měřítku 1:1. Ke každému dílu bude vytvořen dílčí atlas poškození restaurovaných olejomaleb, ve kterém budou tyto defekty zmapovány a jednotlivě popsány. Součástí diplomové práce je teoretická ryze experimentální část zaměřená na změny soudržnosti nažehlovacích směsí a zkoušky jejich odstranitelnosti a to i po umělém stárnutí. Zkoumanými adhezivy budou voskopryskyřičné směsi namíchány podle dohledaných receptur nalezených v odborné literatuře atp., dále použity i novodobé dublovací prostředky k jejich vzájemnému srovnání a porovnání kvalit. Uvedené adheziva budou aplikovány mezi fragment olejomalby a textilní podložku. Jednotlivé vzorky budou odstraňovány různými způsoby např. exaktně odtrhem, mechanicky oškrábány, odsát přebytek adheziva do filtračních papírů, promytím rozpouštědly od rubu textilní podložky. cze
dc.format 170 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject olejomalby cze
dc.subject Kristus cze
dc.subject Klesnutí pod křížem cze
dc.subject fragment olejomalby cze
dc.subject textilní podložka cze
dc.subject rentoaláž cze
dc.subject nažehlovací směsi pro rentoaláž cze
dc.subject atlas poškození cze
dc.subject technologická kopie cze
dc.subject restoration eng
dc.subject oil-paintings eng
dc.subject Head of Christ eng
dc.subject Descend under force of the cross eng
dc.subject fragment of an oil-painting eng
dc.subject textile pad eng
dc.subject relining/lining eng
dc.subject mixtures ironed on for relining eng
dc.subject atlas/map of damage eng
dc.subject technological copy eng
dc.title Restaurování dvou olejomaleb na textilních podložkách bez napínacích rámů ze soukromých sbírek cze
dc.title.alternative Restoring of two oil paintings on the textile pads without stretching frames - from private collections eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Třeštík, Jiří
dc.date.accepted 2018-09-19
dc.description.abstract-translated This work within my practical section describes the complex restoring of two oil-paintings stuck upon textile pads without wooden stretching frames. These paintings were created by unknown artists and come from private collections. The titles of the artworks are „The Head of Christ“ and „The Descend under force of the cross.“ The paintings originate from the age around 18th to 19th century. Technological copy of the cut-out of the artwork being restored – The Head of Christ – in a scale 1:1 has been created and added. There will be a component atlas mapping the damage of restored oil-paintings, all of them matched indivudually to particular artworks. In this atlas all the flaws will be mapped and described individually. Part of my diploma thesis is theoretical, purely experimental section which is concentrated on changes of compactness of ironed on mixtures and on examinations of their removability even after artificial degradation. The investigated adhesives are wax resin mixtures which were mixed up according to looked up recipes found in specialized literature, etc. Moreover, modern double remedies were utilised to compare and assess the qualities of the mixtures mutualy. The mentioned adhesives will be applied in between a fragment of the oil-painting and the textile pad. Individual samples will be removed by different methods, for instance by tearing off exactly or mechanicly peeling off, suck out the excess adhesive into filtering papers or by washing away from the bottom of the textile pad with a dissolving agent. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Textil cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38621
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Při obhajobě studentka neodpověděla na většinu komisí položených otázek. cze
dc.identifier.stag 36623
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account