Faktory ovlivňující přesnost měření krevního tlaku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Záhorová, Věra
dc.contributor.author Kučerová, Jana
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:04:11Z
dc.date.available 2018-09-26T10:04:11Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71842
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce jsou faktory ovlivňující přesnost měření krevního tlaku. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je východiskem pro část praktickou. Zmiňuje obecné informace o krevním tlaku a faktory, které ovlivňují jeho hodnoty. Dále nabízí informace o metodách, možnostech a technikách měření krevního tlaku včetně představení jednotlivých typů neinvazivních tonometrů. Praktická část poukazuje na některé faktory, které ovlivňují hodnoty krevního tlaku. Konkrétně se zaměřuje na kouření, fyzickou aktivitu, dny v týdnu a výběr tonometru. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject měření krevního tlaku cze
dc.subject systolický krevní tlak cze
dc.subject diastolický krevní tlak cze
dc.subject tonometr cze
dc.subject blood pressure measurement eng
dc.subject systolic blood pressure eng
dc.subject diastolic blood pressure eng
dc.subject blood pressure monitor eng
dc.title Faktory ovlivňující přesnost měření krevního tlaku cze
dc.title.alternative Factors affecting the accuracy of blood pressure measurement eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pospíchal, Jan
dc.date.accepted 2018-09-07
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis are the factors that influence the accuracy of blood pressure measurement. This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is the base for the practical part. There are the general information about blood pressure and factors that affect its figures listed. Further on it offers information about methods, possibilities and technology of blood pressure measurement including the presentation of individual types of non-invasive tonometer. The practical part points out some factors that affect blood pressure measurement. Namely it is focused on smoking, physical activity, days of the week and the choice of tonometer. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38650
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: C Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč nebylo vybráno více respondentů s rozdílnými faktory, které jsou v práci uvedeny (věk, pohlaví, rasa)? 2. Proč byl zvolen čas měření 13:30? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 36161
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account