Specifické činnosti sestry v ambulanci kolorektální chirurgie se zaměřením na kolorektální karcinom

Show simple item record

dc.contributor.advisor Procházková, Romana
dc.contributor.author Jesenská, Michaela
dc.date.accessioned 2018-07-17T07:58:22Z
dc.date.available 2018-07-17T07:58:22Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71367
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Specifické činnosti sestry v ambulanci kolorektální chirurgie se zaměřením na kolorektální karcinom" se zaměřuje na novodobý přístup a komplexnost péče u pacientů s onemocněním kolorekta. Teoretická část popisuje problematiku kolorektálního karcinomu, střevních stomií, změny psychiky pacienta. Dále jsou popsány specifické činnosti sestry se zvláštní odbornou způsobilostí včetně edukace pacienta a proces vzniku specializované ambulance pro kolorektální chirurgii. Výzkumná část obsahuje výsledky dotazníkového šetření s otevřenými odpověďmi, které se snaží zjistit a zmapovat skutečnou náplň a význam práce sestry v ambulanci kolorektální chirurgie v porovnání s dobou, kdy tato ambulance a pracovní pozice nebyla vytvořena. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject edukace cze
dc.subject kolostomie cze
dc.subject ileostomie cze
dc.subject kolorektální karcinom cze
dc.subject psychika cze
dc.subject education eng
dc.subject colostomy eng
dc.subject colorectal carcinom eng
dc.subject ileostomy eng
dc.subject psychology eng
dc.title Specifické činnosti sestry v ambulanci kolorektální chirurgie se zaměřením na kolorektální karcinom cze
dc.title.alternative Specific nurse's activites in out-patient clinic of colorectal surgery focused on colorectal carcinom eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ochtinská, Hana
dc.date.accepted 2018-06-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis " Specific nurse´s activities in an outpatient clinic of colorectal surgery" is focused on the modern approach and complexity of care with patients (clients) with colorectal disease. The theoretical part describes the problems of colorectal carcinom, stomas, changes in psychic of the patients, their education, the specific activity of nurse-specialist and the establishment of an outpatient clinic of colorectal surgery. The research section contains the results of a corresponding survey that identifies the real data and the importance of the nurse-specialist´s work in the outpatient clinic of the colorectal surgery in comparison with the time when this ambulance and job position did not exist. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38221
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: B Hodnocení oponenta: C Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké máte zkušenosti s vedením ambulance Vy osobně? Jak hodnotíte spolupráci pacientů? cze
dc.identifier.stag 35911
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account