Spolupráce vybrané Zdravotnické záchranné služby s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra
dc.contributor.author Ševčík, Viktor
dc.date.accessioned 2018-07-17T07:58:01Z
dc.date.available 2018-07-17T07:58:01Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71346
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou spolupráce vybrané zdravotnické záchranné služby s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Hlavním cílem práce je zjistit vzájemnou spokojenost jednotlivých složek při společném zásahu a případně jejich návrhy na změnu. Teoretická část je zaměřená na definování integrovaného záchranného systému, jeho jednotlivých složek a stanovení jejich úkolů v rámci spolupráce při společném zásahu. Praktická část se zaměřuje na zjištění spokojenosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu, případné návrhy na změnu a získání informací o znalostech členů jednotlivých složek v rámci mimořádných událostí. Průzkum je prováděn pomocí dotazníků na výjezdových základnách jednotlivých základních složek integrovaného záchranného systému. cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Integrovaný záchranný systém cze
dc.subject Zdravotnická záchranná služba cze
dc.subject spolupráce cze
dc.subject úkoly cze
dc.subject koordinace cze
dc.subject Integrated rescue system eng
dc.subject medical rescue service eng
dc.subject collaboration eng
dc.subject tasks eng
dc.subject coordinaton eng
dc.title Spolupráce vybrané Zdravotnické záchranné služby s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému cze
dc.title.alternative Collaboration of the selected medical rescue service with other components of the integrated rescue system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pospíchal, Jan
dc.date.accepted 2018-06-20
dc.description.abstract-translated Bachelor's work deals with the issues of cooperation between each medical rescue service and the rest of segments in integrated rescue system. Main goal of this work is to establish mutual satisfaction in between each segment while working together, or to find how to improve and change it for better. Theoretical part is focused to define integrated rescue system, its individual segments and to state their role while working together. Practical part is focused on findings of satisfaction of each segment integrated rescue system while working together, or recommendation for change on how to obtain information from each individual segment in extraordinary events. Research is being done with help of questionnaire from emergency bases of each segment. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38180
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: B Hodnocení oponenta: C Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak jste zajistil anonymitu dotazníkového šetření, když dotazníky odevzdávali respondenti svému nadřízenému? 2. Jak plánujete využít informace získané z vašeho šetření? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 35800
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account