Eliminace a eradikace infekčních nemocí v současnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlíbek, Roman
dc.contributor.author Lusková, Štěpánka
dc.date.accessioned 2018-07-17T07:57:58Z
dc.date.available 2018-07-17T07:57:58Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71339
dc.description.abstract Práce se zabývá eliminací a eradikací infekčních nemocí v současnosti. Popisuje proces šíření infekčních nemocí, opatření proti těmto nemocem a definuje rozdíl mezi eliminací a eradikací. Průzkumná část zkoumá postoj veřejnosti k očkování jako metody k dosažení eliminace a eradikace. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject eliminace cze
dc.subject eradikace cze
dc.subject infekční nemoci cze
dc.subject očkování cze
dc.subject vakcinace cze
dc.subject nežádoucí účinky cze
dc.subject elimination eng
dc.subject eradication eng
dc.subject infectious diseases eng
dc.subject vaccination eng
dc.subject side effects eng
dc.title Eliminace a eradikace infekčních nemocí v současnosti cze
dc.title.alternative Elimination and eradication of infectious diseases in the present eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hanovcová, Irena
dc.date.accepted 2018-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is about elimination and eradication of infectious diseases in the present. The thesis describes the spread of infectious disease, the measures against infectious diseases and defines the difference between elimination and eradication. Exploratory part deals with public opinion on vaccination as a method for elimination and eradication. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38190
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: C Hodnocení oponenta: B Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na str. 25 v popisu vyššího stupně dezinfekce je odvolání na předchozí metodu. Jakou metodu měla autorka na mysli. Prosím o uvedení konkrétního příkladu použití této metody. 2. Jaká jsou v současnosti v ČR konkrétní kritéria určující, zda novorozenec má nebo nemá být očkován BCG vakcínou. 3. Existuje doporučení u koho aplikovat booster dávku proti tetanu po 10 letech a kdy po 15 letech? 4. Komu byste doporučila preventivní aplikaci vakcíny proti vzteklině a kdy (za jakých okolností) je potřeba vakcínu aplikovat profylakticky. 5. Jaký je podle Vašeho názoru důvod, že se nedaří dosáhnout eliminace či eradikace infekcí podle stanoveného časového harmonogramu projektů WHO. Prosím uveďte, kterých onemocnění kromě poliomyelitidy, o které jste se zmínila v práci, se tyto eliminační (eradikační) projekty týkají. Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 35781
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account