Implementace systémů city logistiky na bázi cyklistické dopravy ve vybraném městě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seidlová, Andrea
dc.contributor.author Vágnerová, Pavlína
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:15:39Z
dc.date.available 2018-06-14T06:15:39Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 11.6.2021. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71212
dc.description.abstract Diplomová práce analyzuje stávající podmínky z pohledu city logistiky se zaměřením na využití nákladních kol. Na základě této analýzy a analýzy současných podmínek v daném městě je vytvořen obecný návrh city logistického modelu pro sledované město Pardubice s využitím cargo kol. Závěrem práce je zhodnocení návrhu pro město Pardubice. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 11.6.2021. cze
dc.subject city logistika cze
dc.subject distribuční centrum cze
dc.subject konsolidace zásilek cze
dc.subject nákladní kola cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject city logistics eng
dc.subject consolidation of parcels eng
dc.subject distribution center eng
dc.subject freight bikes eng
dc.subject Pardubice eng
dc.title Implementace systémů city logistiky na bázi cyklistické dopravy ve vybraném městě cze
dc.title.alternative Implementation of city logistics systems focus on cycling transport in the chosen city eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2018-06-11
dc.description.abstract-translated The thesis analyzes the current conditions of city logistics connecting with using cargo bikes. Based on this analysis and analysis of the current conditions in the city is created a general design of the city logistics model for the chosen city of Pardubice with the use of cargo bikes. The conlusion of the thesis is the evaluation of the design for the chosen city of Pardubice. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37688
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 35938
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account