Plánování dopravních tras vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pojkarová, Kateřina
dc.contributor.author Svíčková, Lucie
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:14:22Z
dc.date.available 2018-06-14T06:14:22Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71147
dc.description.abstract V rámci diplomové práce bude zpracováno téma plánování dopravních tras ve vybraném podniku. Předmětem práce bude optimalizace dopravních tras a jejich plánování ve společnosti provozující revize hasicích přístrojů. Cílem bude návrh optimálního řešení, které by vedlo k úspoře nejen pohonných hmot. cze
dc.format 65 s., 3 s. obr. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject plánování dopravních tras cze
dc.subject Clark Wrightův algoritmus cze
dc.subject revize hasicích přístrojů cze
dc.subject transport system planning eng
dc.subject Clark Wright algorithm eng
dc.subject inspection and testing of fire extinguisher eng
dc.title Plánování dopravních tras vybraného podniku cze
dc.title.alternative Transport System Planning in a Selected Company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rak, Josef
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The main objective of the paper is transport system plnanning in a selected company. The subject of the diploma thesis is the optimization of transport routes and their planning in a testing fire extinguisher company. The objective is to design an optimized solution that would save fuel and more. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37684
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 36049
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account