Využití nástrojů webové analytiky v prostředí e-commerce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gottwald, Dalibor
dc.contributor.author Přibyl, Ondřej
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:14:19Z
dc.date.available 2018-06-14T06:14:19Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71141
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na problematiku využívání nástrojů webové analytiky v prostředí e-commerce, konkrétně v podniku AJ Trade s.r.o. V první kapitole půjde o teoretické vymezení problematiky e-commerce s hlubším zaměřením na využití nástrojů webové analytiky v oblasti online reklamy. Následně bude provedena webová analýza s využitím nástrojů webové analytiky, které jsou v podniku AJ Trade s.r.o. využívány. Na základě provedené analýzy budou stanoveny návrhy vedoucí ke zlepšení situace v oblasti internetové reklamy v podmínkách podniku AJ Trade, s.r.o. Poslední část práce spočívá ve zhodnocení stanovených návrhů vedoucích ke zlepšení situace v oblasti internetové reklamy v podmínkách podniku AJ Trade, s.r.o. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nástroje webové analytiky cze
dc.subject e-commerce cze
dc.subject e-shop cze
dc.subject internetový marketing cze
dc.subject PPC systémy cze
dc.subject web analytics tools eng
dc.subject e-commerce eng
dc.subject e-shop eng
dc.subject internet marketing eng
dc.subject PPC systems eng
dc.title Využití nástrojů webové analytiky v prostředí e-commerce cze
dc.title.alternative Using web analytics tools in e-commerce eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mikuĺák, Martin
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the use of web analytical tools in the e-commerce environment, in the AJ Trade s.r.o. In the first chapter we will focus on the theoretical definition of e-commerce issues with the emphasis on the use of web analytics tools in the field of online advertising. Web analytics will then be performed using web analytics tools at AJ Trade s.r.o. used. On the basis of the analyzes made, proposals will be made to improve the situation in the field of internet advertising in terms of AJ Trade, s.r.o. The last part of the thesis consists in the evaluation of the proposals designed to improve the situation in the field of internet advertising in conditions of AJ Trade, s.r.o. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37824
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 36037
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account