Svoz odpadu ve městě Česká Třebová

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláčková, Nina
dc.contributor.author Šrytrová, Iveta
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:14:09Z
dc.date.available 2018-06-14T06:14:09Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71121
dc.description.abstract Cílem této práce je zanalyzovat situaci ve městě Česká Třebová, v okolních obcích a navrhnout optimální trasy pro svoz odpadu s využitím stávajícího vozového parku. V teoretické části je vysvětleno, co je odpad a jaké druhy odpadu jsou. Dále jsou představeny nádoby na odpad a je zde ukázka svozových vozidel Praktická část se zabývá analýzou svozu odpadu ve městě Česká Třebová a je zde představena studie na svoz odpadu, která byla vytvořena společností EKO-KOM a.s. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject odpady cze
dc.subject nebezpečný odpad cze
dc.subject tříděný odpad cze
dc.subject svoz odpadu cze
dc.subject svozová vozidla cze
dc.subject nádoby na odpad cze
dc.subject wastes eng
dc.subject hazardous waste eng
dc.subject sorted waste eng
dc.subject waste collection eng
dc.subject pick-up vehicles eng
dc.subject waste bins eng
dc.title Svoz odpadu ve městě Česká Třebová cze
dc.title.alternative Waste collection in Česká Třebová eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Švercl, Karel
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to analyze the situation in the town of Česká Třebová, in the surrounding municipalities and to propose optimal waste collection routes using the existing fleet. The theoretical part explains what waste is and what kind of waste it is. Waste containers are presented here and there is a sample of collection vehicles The practical part deals with the analysis of waste collection in the town of Česká Třebová and there is presented a waste collection study, which was created by EKO-KOM a.s. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37828
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka dokázala svou diplomovou práci obhájit. V problematice se orientovala s menší jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděla s určitými nepřesnostmi. cze
dc.identifier.stag 34174
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account