CSR komunikování podniků působících na Ukrajině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tetřevová, Liběna
dc.contributor.author Kyrylenko, Iryna
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:04:25Z
dc.date.available 2018-06-14T06:04:25Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70822
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o CSR komunikování firem působících na Ukrajině. Pozornost je zaměřena na CSR web komunikování těchto firem. Na úvod teoretické části práce je objasněn konceptu CSR a identifikovány a charakterizovány jsou alternativní oblasti a aktivity CSR. Zvláštní pozornost je zaměřena na problematiku CSR reportování a komunikování. V praktické části práce je analyzována, zhodnocena a komparována úroveň CSR web komunikování TOP 100 nefinančních firem působících na Ukrajině, TOP 50 chemických firem působících na Ukrajině a vybraných firem Svazu chemického průmyslu působících v České republice. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject společenská odpovědnost firem cze
dc.subject zainteresované skupiny cze
dc.subject CSR komunikování cze
dc.subject CSR reportování cze
dc.subject ekonomická odpovědnost cze
dc.subject sociální odpovědnost cze
dc.subject environmentální odpovědnost cze
dc.subject etická odpovědnost cze
dc.subject filantropická odpovědnost cze
dc.subject Corporate social responsibility eng
dc.subject stakeholders eng
dc.subject CSR communication eng
dc.subject CSR reporting eng
dc.subject economic responsibility eng
dc.subject social responsibility eng
dc.subject environmental responsibility eng
dc.subject ethical responsibility eng
dc.subject philanthropic responsibility. eng
dc.title CSR komunikování podniků působících na Ukrajině cze
dc.title.alternative CSR Communication of Enterprises Operating in Ukraine eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jelínková, Martina
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with CSR communication of enterprises operating in Ukraine. Attention is focused on CSR web communication of these companies. The introduction of the theoretical part of the thesis clarifies the concept of CSR and identifies and characterizes alternative areas and CSR activities. Particular attention is paid to the issue of CSR reporting and communication. The practical part of the thesis analyzes, evaluates and compares the level of CSR web communication of TOP 100 non-financial companies operating in Ukraine, TOP 50 chemical companies operating in Ukraine and selected companies of the Association of Chemical Industry operating in the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37987
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence V čem spočívají důvody, které vedly k poklesu úrovně CSR reportování~ v zemích jako je Finsko, Belgie a Slovensko? Ze studie vyplynulo, že aktivity etické a filantropické odpovědnosti jsou ve větším rozsahu komunikovány sledovanými chemickými firmami na Ukrajině než v ČR. Proč prezentují české podniky tyto aktivity v menší míře?Jaká doporučení by vedla ke zlepšení úrovně CSR web komunikování pro české chemické firmy? Otázky byly zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 35864
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account