Optimalizace pokladen pro odbavení cestujících v železniční přepravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Hradecká, Jana
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:18:33Z
dc.date.available 2018-03-22T12:18:33Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-01-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 05.02.2021. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70480
dc.description.abstract Práce se zabývá současnými technologickými postupy ve vnitrostátních, mezinárodních, doplatkových a zavazadlových pokladnách na železnici. Jsou zde uvedeny návrhy pro optimalizaci procesů v osobních pokladnách. Cílem je optimalizace doby odbavení cestujících. Návrhy jsou založeny na využití metod operačního výzkumu, teorie hromadné obsluhy a simulačního modelu. cze
dc.format 69 s. + přílohy 41s
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 05.02.2021. cze
dc.subject Odbavení cestujících cze
dc.subject operační výzkum cze
dc.subject osobní pokladny cze
dc.subject simulační model cze
dc.subject teorie hromadné obsluhy. cze
dc.subject Ticket office for passengers eng
dc.subject operational research eng
dc.subject ticket office eng
dc.subject simulation model eng
dc.subject theory of mass service systems. eng
dc.title Optimalizace pokladen pro odbavení cestujících v železniční přepravě cze
dc.title.alternative Ticket office optimisation for passenger clearance in railway transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2018-02-05
dc.description.abstract-translated The thesis deals with current technological procedures in intrastate, international, surcharge and luggage ticket offices on railway. It provides some proposals for optimisation of processes in booking offices. The aim is the optimisation of passenger clearance times. The proposals are based on operational research methods, the mass service system and the simulation model. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37422
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Studentka obhájila předloženou diplomovou práci a zdárně odpověděla na dotazy kladené v následné rozpravě.\par} cze
dc.identifier.stag 34944
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account