Návrh nakládkových terminálů pro optimalizaci vlakotvorby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Březina, Edvard
dc.contributor.author Dvořáková, Monika
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:18:32Z
dc.date.available 2018-03-22T12:18:32Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-01-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 05.02.2021. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70478
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na návrh terminálů pro ložné operace v železniční nákladní dopravě s cílem optimalizace místní vlakotvorby. Zabývá se využitím inovativních mechanismů horizontální překládky s návrhem míst pro soustředění přepravované zátěže ve vybraném obvodu. cze
dc.format 106 s.
dc.format 106 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 05.02.2021. cze
dc.subject železniční nákladní doprava cze
dc.subject jednotlivá vozová zásilka cze
dc.subject vlakotvorba cze
dc.subject terminály pro ložné operace cze
dc.subject překládací mechanismy cze
dc.subject provozní a ekonomické náklady cze
dc.subject railway freight transport eng
dc.subject single wagon load eng
dc.subject train construction eng
dc.subject terminals for loading operations eng
dc.subject transfer mechanisms eng
dc.subject operating and economic costs eng
dc.title Návrh nakládkových terminálů pro optimalizaci vlakotvorby cze
dc.title.alternative Proposal of loading terminal for optimalization of train formation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2018-02-05
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the proposal of terminals for cargo operations in rail freight transport in order to optimize local train formation. It deals with the use of innovative horizontal transhipment mechanisms with the design of places for concentrating the transported load in the selected area. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37421
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Studentka obhájila předloženou diplomovou práci a zdárně odpověděla na dotazy kladené v následné rozpravě.\par} cze
dc.identifier.stag 34940
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account