Mýtus o Přemyslovi Oráčovi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machálek, Vít
dc.contributor.author Capko, Michal
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:14:44Z
dc.date.available 2018-03-22T12:14:44Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70401
dc.description.abstract Diplomová práce analyzuje církevní texty v nichž je zachycen příběh o Přemyslovi Oráčovi a snaží se postihnout, zda tento příběh odpovídá předkřesťanské religiozitě obyvatelstva českých zemí, či zda jde o literární výpůjčku. Zaměřuje se v rámci popperovské filozofie vědy na předpoklady, na nichž stojí dosavadní výklad tohoto příběhu, a podrobuje je kritice. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject oráč cze
dc.subject Sibyla cze
dc.subject sv. Augustin cze
dc.subject sv. Isidor Sevillský cze
dc.subject Vergilius cze
dc.subject Kosmas cze
dc.subject Kronika Čechů cze
dc.subject Popperova filosofie vědy cze
dc.subject latinské textové žánry cze
dc.subject fabula cze
dc.subject historia cze
dc.subject dějiny spásy cze
dc.subject ploughman eng
dc.subject Sibyll eng
dc.subject Saint Isidore of Seville eng
dc.subject Vergil eng
dc.subject Kosmas eng
dc.subject Chronicle of the Czechs eng
dc.subject Popper´s philosophy of science eng
dc.subject latin text genres eng
dc.subject fabula eng
dc.subject salvation history eng
dc.subject Saint Augustine eng
dc.title Mýtus o Přemyslovi Oráčovi cze
dc.title.alternative The myth of Přemysl the Ploughman eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lisý, Štěpán
dc.date.accepted 2018-02-05
dc.description.abstract-translated This work is analyzing church texts, where we can read story about Přemysl the Ploughmann and it is trying to decide, if this story is adequate to pre-christian religiosity of the people of Czech lands, or if it is literary borrowing. Using Popper´s method of science, it seeks for assumptions which have influenced interpretation of this story. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37343
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Obhajoba diplomové práce proběhla úspěšně. cze
dc.identifier.stag 33999
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account