Accurate mixed weibuII distribution fitting by differential evolution

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Kromer, Pavel cze
dc.contributor.author Heckenbergerová, Jana cze
dc.contributor.author Musilek, Petr cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:17:23Z
dc.date.available 2018-02-27T03:17:23Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-1-4503-4920-8 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70103
dc.description.abstract Mixed Weibull distribution is a probability distribution noted for its wide applicability in many diverse fields. The ability to accurately estimate mixed distribution parameters is essential for data-driven modeling, simulation, and analysis of the phenomena represented by mixed Weibull models. Nature-inspired metaheuristics for continuous parameter optimization have shown good potential for approximating parameters of complex statistical models. Differential evolution is a popular evolutionary real-parameter optimization method with good results in many areas. This work uses differential evolution to fit mixed Weibull distribution to data and analyzes the ability of different differential evolution variants to estimate mixture parameters. eng
dc.format p. 1161-1168 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher ACM (Association for Computing Machinery) eng
dc.relation.ispartof GECCO 2017 : Proceedings of the 2017 Genetic and Evolutionary Computation Conference eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Differential Evolution eng
dc.subject Distribution fitting eng
dc.subject Experiments eng
dc.subject Mixed Weibull distribution eng
dc.subject Parameter estimation eng
dc.subject Diferenciální Evoluce cze
dc.subject Proložení dat cze
dc.subject Směs Weibull rozdělení cze
dc.subject Odhad parametru cze
dc.title Accurate mixed weibuII distribution fitting by differential evolution eng
dc.title.alternative Přesné proložení dat směsí Weibull rozdělení s použitím diferenciální evoluce cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Smíšená distribuce Weibull rozdělení je známá pro svou širokou použitelnost v mnoha rozmanitých oblastech. Schopnost přesně odhadnout smíšené distribuční parametry je nezbytná pro modelování, simulaci a analýzu jevů reprezentovaných temito smíšenými Weibullovými modely. Přírodou inspirovaná metaheuristika pro kontinuální optimalizaci parametrů ukázala dobrý potenciál pro aproximaci parametrů složitých statistických modelů. Diferenciální Evoluce (DE) je populární evoluční metoda optimalizace skutečných parametrů s dobrými výsledky v mnoha oblastech. Tato práce využívá metodu DE k přesnému proložení dat směsí Weibull rozdělení a analyzuje schopnost různých DE variant odhadnout směsového modelu. cze
dc.event Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2017 (15.07.2017 - 19.07.2017, Berlín) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1145/3071178.3071290 eng
dc.relation.publisherversion https://dl.acm.org/purchase.cfm?id=3071178
dc.identifier.obd 39880437 eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet