Model for Quality of Life Evaluation of Countries European Union with using Rule-based Systems

Show simple item record

dc.contributor.author Šanda, Martin cze
dc.contributor.author Křupka, Jiří cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T02:55:38Z
dc.date.available 2018-02-27T02:55:38Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-989-758-262-2 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69929
dc.description.abstract This paper deals with the quality of life (QL) evaluation of countries European Union (EU) and progress of this evaluation in years 2007, 2011 and 2015. QL evaluation is based on official Eurostat methodology for QL evaluation - QL indicators for the EU, the data presented here come from several sources from within the European Statistical System (ESS). The set of indicators is organised along the areas: Material living conditions, Productive or main activity, Health, Education, Economic and physical safety, Governance and basic rights and Natural and living environment. QL is evaluated with using rule-based systems method: Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) - modification fuzzy TOPSIS fuzzy inference system (FIS) and Analytic hierarchy process (AHP). The aim of this paper is creating model for QL evaluation with using these methods, comparing results of these methods and their progression. Result of model is final recommendation to reach the grant allocation for the countries or regional development. eng
dc.format p. 473-479 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher SciTePress - Science and Technology Publications eng
dc.relation.ispartof ICSOFT 2017 - Proceedings of the 12th International Conference on Software Technologies eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject AHP eng
dc.subject EU eng
dc.subject Fuzzy Sets eng
dc.subject Fuzzy Inference System eng
dc.subject Quality of Life Evaluation eng
dc.subject Rule-based Systems eng
dc.subject TOPSIS eng
dc.subject AHP cze
dc.subject EU cze
dc.subject fuzzy množiny cze
dc.subject fuzzy inferenční systém cze
dc.subject hodnocení kvality života cze
dc.subject pravidlové systémy cze
dc.subject TOPSIS cze
dc.title Model for Quality of Life Evaluation of Countries European Union with using Rule-based Systems eng
dc.title.alternative Model pro hodnocení kvality života zemí Evropské unie pomocí pravidlových systémů cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento článek se zabývá hodnocením kvality života (QL) zemí Evropské unie (EU) a vývojem tohoto hodnocení v letech 2007, 2011 a 2015. Hodnocení QL vychází z oficiální metodiky Eurostatu pro hodnocení QL - ukazatele kvality života EU, data pocházejí z několika zdrojů v rámci Evropského statistického systému (ESS). Soubor ukazatelů je organizován v oblastech: Materiální životní podmínky, Produktivní nebo hlavní činnost, Zdraví, Vzdělávání, Ekonomická a fyzická bezpečnost, Řízení a základní práva, Přírodní a životní prostředí. QL se je hodnocena metodami pravidlových systémů: Technika pro řadu preferencí podle podobnosti s ideálním řešením (TOPSIS) a modifikace fuzzy TOPSIS, fuzzy inferenční systém (FIS) a Analytic Hierarchy Process (AHP). Cílem práce je vytvořit model pro hodnocení QL s využitím těchto metod, porovnáním výsledků těchto metod a jejich vývojem. Výsledek modelu je konečným doporučením k dosažení alokace grantu pro země nebo podporu regionálního rozvoje. cze
dc.event 12th International Conference on Software Technologies, ICSOFT 2017 (24.07.2017 - 26.07.2017, Madrid) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.5220/0006476604730479
dc.relation.publisherversion http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Link.aspx?doi=10.5220/0006476604730479
dc.project.ID SGS_2017_019/Syntéza a analýza modelů pro podporu zavádění konceptu chytrých měst a regionů eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85029318398
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85029318398
dc.identifier.obd 39879060 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account