Eye-tracking a jeho uplatnění při ověření míry registrace reklamního sdělení v tiskové inzerci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Držková, Markéta
dc.contributor.author Molišová, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:29Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69481
dc.description.abstract První část práce zahrnuje seznámení s metodou měření oční kamerou (eye-tracking), popisuje její historii, principy a odvětví, kde se tato metoda využívá. Teoretická část se také věnuje tématu zraku a jeho zákonitostí, na nichž je metoda měření oční kamerou založena. Praktická část pak popisuje uskutečněné měření na vybraném vzorku stránek časopisu obsahujících inzerci, s cílem zjistit do jaké míry je inzerce v časopisech vnímána a zároveň odhalit nejzásadnější prvky, ať už grafické nebo obsahové, které tuto míru mohou ovlivnit. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject oční kamera cze
dc.subject reklama v časopisu cze
dc.subject výzkum cze
dc.subject vnímání reklamy cze
dc.subject eye-tracking eng
dc.subject magazine advertisement eng
dc.subject research of advertising perception eng
dc.title Eye-tracking a jeho uplatnění při ověření míry registrace reklamního sdělení v tiskové inzerci cze
dc.title.alternative Eye-tracking and its use in verification of degree of advertising message perception in printed advertisement eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated The first part of the Thesis introduces the eye-tracking method and describes its history, principles and branches where this method is used. The theoretical part also deal with the theme of vision and its principles on which the eye-tracking is based. The practical part describes the measurements with the sample of magazine pages containing an advertisement. The aim of the measurements was to find out how much is magazine advertising perceived and at the same time to determine the key elements that may affect it. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37315
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D. - Jak velký počet respondentů jste oslovila?ing. Jan Vališ, Ph.D. - Jak probíhalo vyhodnocení výsledků dotazníků?prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. - Proč nazýváte měření "teplotní mapa"? cze
dc.identifier.stag 27261
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account