Biopotraviny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožková, Iveta
dc.contributor.author Linková, Martina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:48Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69357
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce na téma biopotraviny je objasnit principy ekologického zemědělství a výroby biopotravin, jejich certifikaci a propagaci. Je zde také řešena problematika možného mikrobiálního nebezpečí v potravinách pocházejících z ekologické produkce. V závěru jsou hodnoceny přínosy biopotravin a ekologického zemědělství. cze
dc.format 45 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject biopotraviny cze
dc.subject ekologické zemědělství cze
dc.subject GMO cze
dc.subject alimentární onemocnění cze
dc.subject mykotoxiny cze
dc.subject organic food eng
dc.subject organic farming eng
dc.subject GMO eng
dc.subject food diseases eng
dc.subject mycotoxins eng
dc.title Biopotraviny cze
dc.title.alternative Organic food eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated Aim of the bachelor thesis entitled Organic food is to review besic principles of organic farming , their production and certification as well as promotions. It solves problems of possible microbial risk in food from organic production. Last part is devoted to benefits of organic food and organic farming. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37292
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu své bakalářské práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 33198
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account