Kulturistika jako životní vášeň

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šavelková, Lívia
dc.contributor.author Pospíšil, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:03Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:03Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69319
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá kulturistikou jako specifickým životním stylem, na kterou nahlíží ze sociálně antropologické perspektivy. Pojednává o výhodách i nevýhodách tohoto životního stylu, snaží se odpovědět na otázku, zda jsou provozovatelé fitness sportu příkladem narcistní společnosti, a v neposlední řadě přibližuje čtenáři témata, která jsou pro aktéry tohoto životního stylu relevantní. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kulturistika cze
dc.subject životní styl cze
dc.subject narcistní společnost cze
dc.subject fitness sport cze
dc.subject kosmetický sport cze
dc.subject karnální sociologie cze
dc.subject bodybuilding eng
dc.subject lifestyle eng
dc.subject narcissistic society eng
dc.subject fitness sport eng
dc.subject cosmetic sport eng
dc.subject carnal sociology eng
dc.title Kulturistika jako životní vášeň cze
dc.title.alternative Bodybuilding as life passion eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Horálek, Adam
dc.date.accepted 2017-08-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the bodybuilding as a specific lifestyle, viewed from a social anthropological perspective. It discusses the advantages and disadvantages of this lifestyle, tries to answer the question of whether sports fitness operators are an example of a narcissistic society and, last but not least, brings the themes that are relevant to the actors of this lifestyle to the reader. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37183
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Student krátce charakterizoval svou bakalářskou práci.Dr. Šavelková přečetla svůj posudek vedoucího práce. Dr. Boukal shrnul posudek oponenta práce Dr. Horálka. Student odpověděl na otázky členů komise. cze
dc.identifier.stag 32364
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account