Zdeněk Sýkora: Struktury

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marek, Jaroslav
dc.contributor.author Hora, Jiří
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:24Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:24Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69038
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu českého malíře Zdeňka Sýkory -- zejména na jeho Struktury. Jsou popsány principy tvorby strukturálních obrazů a Černobílá Struktura. V první části se autor věnuje životu a uměleckému dílu Zdeňka Sýkory. Ve druhé části popisuje systém pro tvorbu strukturálních obrazů. Dále popisuje implementaci aplikace, která tvoří obrazy na základě principů tohoto malíře. V závěru se věnuje generování Struktur na základě vzorového zadání. cze
dc.format 97 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sýkora, Zdeněk cze
dc.subject digitální umění cze
dc.subject obrazy cze
dc.subject struktury cze
dc.subject aplikace cze
dc.subject C# cze
dc.subject Windows forms cze
dc.subject Sýkora, Zdeněk eng
dc.subject digital art eng
dc.subject paintings eng
dc.subject structures eng
dc.subject application eng
dc.subject C# eng
dc.subject Windows forms eng
dc.title Zdeněk Sýkora: Struktury cze
dc.title.alternative Zdeněk Sýkora: Structures eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brandejský, Tomáš
dc.date.accepted 2017-09-19
dc.description.abstract-translated This diploma thesis focuses on the work of Czech painter Zdeněk Sýkora -- especially on his Structures. The principles of structural images and the Black and White Structure are described. In the first part the author focuses on the life and work of Zdeněk Sýkora. The second part describes a system for creating structural images. It also describes the implementation of an application that creates images based on the principles of this painter. At the end, it focuses on generating Structures based on sample assignments. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D37125
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Práce se zabývá principy tvorby strukturálních obrazů Zdeňka Sýkory. Práce částečně navazuje na bakalářskou peáci Linie Zdeňka Sýkory Bc. Jana Oboleckého a bakalářskou práci Matematika a výtvarné umění Ing. Marie Nedvědové. V předložené diplomové práci autor seznamuje čtenáře s principy tvorby strukturálních obrazů. Text je napsán přehledně a je vhodně prokládán obrázky popisujícími aplikaci anebo vysvětlované pojmy. cze
dc.identifier.stag 32217
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account