Depresivní stavy institucionalizovaných seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Semencová, Vlastimila
dc.contributor.author Vrzalová, Michaela
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:06Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:06Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69028
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je náhled do problematiky depresivních stavů seniorů. Především je zaměřena na depresivní stavy seniorů v institucích a to konkrétně v domovech pro seniory. Zabývá se možností souvislosti institucionalizace se vznikem depresivních stavů. Nahlíží také na kvalitu života seniorů v domovech pro seniory. cze
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cze
dc.subject stáří cze
dc.subject senioři cze
dc.subject institucionalizace cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject deprese cze
dc.subject aging eng
dc.subject old age eng
dc.subject seniors eng
dc.subject institucionalization eng
dc.subject social services eng
dc.subject depression eng
dc.title Depresivní stavy institucionalizovaných seniorů cze
dc.title.alternative Depressive conditions of institutionalize seniors eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Papršteinová, Markéta
dc.date.accepted 2017-09-06
dc.description.abstract-translated The content of this thesis is a preview into the issue of depressive states of seniors. Above all, it is focused on the depressive states of seniors in institutions and in particular in Senior homes. It deals with the possibility of a connection of institutionalization with the occurrence of depression. It also looks at the quality of life of seniors in Senior homes. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36961
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. V bakalářské práci uvádíte, že nezbytným preventivním opatřením vzniku deprese je poskytování služeb na základě individuálního plánu vytvořeného společně s klientem. Setkala jste se reálně s tímto přístupem? 2. Jak by se podle Vás dal napravit pro seniory chybějící kontakt s rodinou? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33431
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account