Vliv celiakie na život nemocného

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana
dc.contributor.author Urbánková, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:05Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:05Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69026
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu onemocnění celiakie na život nemocného. V teoretické části je popsáno, co je to celiakie, její formy, příznaky, diagnostika, komplikace a prevence. V další časti je přiblížena léčba bezlepkovou dietou. V poslední časti je popsán život s celiakií, vliv na partnerské vztahy a finanční náročnost diety. Ve výzkumné části byla použita metoda kvantitativního sběru dat, pomocí dotazníků, které vyplňovali nemocní s celiakií od 18 let. Cílem bylo zjistit, jak celiakie ovlivňuje život nemocného a v jakých směrech pociťují největší změny. cze
dc.format 81 s. (107 724 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezlepkové diety cze
dc.subject bezlepkové potraviny cze
dc.subject celiakie cze
dc.subject lepek cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject gluten-free diet eng
dc.subject gluten-free foods eng
dc.subject celiac disease eng
dc.subject gluten eng
dc.subject quality of life eng
dc.title Vliv celiakie na život nemocného cze
dc.title.alternative Impact of Celiac Disease on the Everyday Life of Patients eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Ilona
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of the influence of celiac disease on the life of the patient. The theoretical part describes what is celiac disease, as well as its forms, symptoms, diagnosis, complications and prevention. In the next part, treatment with gluten-free diet is approached. The last part describes life with celiac disease, influence on partner relationships and financial intensity of dieting. In the practical part, a method of quantitative data collection was used, using questionnaires, which filled patients with celiac disease over 18 years of age. The goal of this thesis was to find out how celiac disease affects the life of the patient and in what ways they experience the greatest change. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36966
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Máte nějakou představu, kam byste informační leták doporučila, distribuovala? 2. Spolupracujete s nějakou ambulancí? 3. Vy sama se léčíte s tímto onemocněním, jak popisujete v úvodu práce, chci se zeptat, zda vytvoření této práce a provedení výzkumu Vás o něco obohatilo? 4. Pokud ano, co bylo pro Vás největším přínosem z této Vaší práce? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33429
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account