Vliv dušnosti na kvalitu životu u pacientů s neuromuskulárním onemocněním.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zatočilová, Jana
dc.contributor.author Gregorová, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:38Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:38Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68989
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je soustředěno na problematiku dušnosti u pacientů s neuromuskulárním onemocněním, především s diagnózou myastenia gravis. Zabývá se vlivem dušnosti na kvalitu života pacientů. Teoretická část je věnována popisu, diagnostice a léčbě onemocnění myastenia gravis. Dále je zaměřena ošetřovatelskou péči o pacienty s vybraným neuromuskulárním onemocněním, která je vhodná pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Praktická část se zabývá vyhodnocením a prezentací získaných dat kvantitativního výzkumu. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dušnost cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject myastenia gravis cze
dc.subject neuromuskulární onemocnění cze
dc.subject dyspnoea eng
dc.subject myasthenia gravis eng
dc.subject neuromuscular diseases eng
dc.subject quality of life eng
dc.title Vliv dušnosti na kvalitu životu u pacientů s neuromuskulárním onemocněním. cze
dc.title.alternative The influence of dyspnoea on the quality of life of patients with neuromuscular disease. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zelinka, Patrik
dc.date.accepted 2017-09-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on issues of patients with neuromuscular diseases, mainly with diagnosis myasthenia gravis. Main task of bachelor thesis is influence of dyspnoea on the quality of life. The teoretical part is focused on description, diagnosis and treatment of myasthenia gravis. Next part of thesis is focused on nursing care about patients with choosen neuromuscular diseases, which is suitable for nurses. In conclusion of practical part are described and evaluated all obtained datas from research. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36947
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: nevyhověla Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč máte název práce Vliv dušnosti na kvalitu života u pacientů s neuromuskulárním onemocněním, a nikoliv Vliv dušnosti na kvalitu života u pacientů s Myastenií gravis? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 31269
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account