Reverzibilní příčiny náhlé zástavy oběhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krutišová, Pavla
dc.contributor.author Pinkava, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:33Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:33Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68987
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na reverzibilní příčiny náhlé zástavy oběhu v přednemocniční neodkladné péči. V teoretické části je stručně popsána anatomie krevního oběhu a dýchání. Dále se práce zabývá příčinami náhlé zástavy oběhu, především reverzibilními příčinami. V teoretické části je také obsažen postup neodkladné kardiopulmonální resuscitace u dospělých a dětí. U jednotlivých reverzibilních příčin náhlé zástavy oběhu jsou uvedeny typické symptomy, diagnostika a jejich léčba. V části výzkumné je pomocí šesti kazuistik popsán průběh diagnostiky a řešení pěti vybraných reverzibilních příčin náhlé zástavy oběhu v přednemocniční neodkladné péči. cze
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject reverzibilní příčiny cze
dc.subject náhlá zástava oběhu cze
dc.subject kardiopulmonální resuscitace cze
dc.subject reversible causes eng
dc.subject sudden circulation arrest eng
dc.subject cardiopulmonary resuscitation eng
dc.title Reverzibilní příčiny náhlé zástavy oběhu cze
dc.title.alternative Reversible causes of sudden cardiac arrest eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Plodr, Michal
dc.date.accepted 2017-09-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on reversible causes of sudden circulation arrest in pre-hospital emergency care. The theoretical part describes anatomy of blood circulation and respiration. It also focuses on the causes of sudden circulation arrest, primarily on the reversible ones. With every reversible causes there are described their typical symptoms, diagnosis and treatments. The theoretical part also includes procedures at emergency cardiopulmonary resuscitation on adults and children. The practical part contains six cases history, in which there are courses of diagnosis and solutions of five chosen reversible causes of sudden circulation arrest in pre-hospital emergency care described. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D37159
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaká antidota jsou součástí pozitivního lékového listu výjezdových posádek ZZS Moravskoslezského kraje? 2. Je acetylcystein, jehož podání v PNP je zmíněno v kazuistice č. V, součástí tohoto pozitivního lékového listu? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 34050
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account