Pohled studentů oboru Zdravotnický záchranář Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice na vedení odborné praxe akademickým pracovníkem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Patrik
dc.contributor.author Zdražil, Vladimír
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:32Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:32Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68986
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na odbornou praxi vedenou akademickým pracovníkem během studia oboru Zdravotnický záchranář na Univerzitě Pardubice. Je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Část teoretická je zaměřena na zdravotnického záchranáře a vyučující podílející se na výuce odborné praxe.Část výzkumná se zabývá názory studentů ohledně daného tématu. Tyto názory byly získány pomocí dotazníkového šetření a následně vyhodnoceny. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject akademický pracovník cze
dc.subject odborná praxe cze
dc.subject zdravotnický záchranář cze
dc.subject academic worker eng
dc.subject professional practice eng
dc.subject paramedic eng
dc.title Pohled studentů oboru Zdravotnický záchranář Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice na vedení odborné praxe akademickým pracovníkem cze
dc.title.alternative View of the professional practice under academic worker, by Paramedics students of the Faculty of Health Studies, University of Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červenková, Zuzana
dc.date.accepted 2017-09-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on professional practice led by an academic worker during the study of the Paramedic at the University of Pardubice. It is divided into a theoretical and research part. The theoretical part is aimed on Paramedics and teachers involved in the teaching of professional practice. The research part deals with students views on the topic. These views were obtained through a questionnaire survey and subsequently evaluated. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D37158
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobe Doplňující otázky k obhajobě oponenta: 1. Co je výstupem Vaší práce? Budete Vámi formulované závěry předkládat kompetentním pracovníkům FZS UPa? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 34049
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account