Informovanost vysokoškolských studentů o pěstounské péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermák, Zdeněk
dc.contributor.author Stránská, Lucie
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:58Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:58Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68959
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na informovanost studentů o pěstounské péči. Teoretická část obsahuje vysvětlení forem náhradní rodinné péče a blíže popisuje pěstounskou péči na přechodnou dobu. Dále se zabývá dávkami a zprostředkováním pěstounské péče a také vysvětluje pojem pěstoun. Ve výzkumné části jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření. Výzkumu se účastnili studenti 3. ročníků, oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra a Zdravotně-sociální pracovník. cze
dc.format 66 s. (72 081 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pěstounská péče cze
dc.subject pěstounská péče na přechodnou dobu cze
dc.subject dávky pěstounské péče cze
dc.subject pěstouni cze
dc.subject náhradní rodinná péče cze
dc.subject foster care eng
dc.subject foster care for a temporary period eng
dc.subject foster care benefits eng
dc.subject foster parents eng
dc.subject substitute family care eng
dc.title Informovanost vysokoškolských studentů o pěstounské péči cze
dc.title.alternative Awareness of university students about foster care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Faltová, Barbora
dc.date.accepted 2017-06-23
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on awareness of students about foster care. The theoretical part contains an explanation of substitute family care and further describes temporary foster care. Then follow up benefits and mediation of foster care and the thesis also explains the therm foster parents. In research part the results of survey are explained. The research was participate by students of 3rd grade, disciplines Midwife, General nurse and Health and Social Worker. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36521
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Uveďte prosím, jaké rozdíly spatřujete v použití technik sběru dat u kvalitativního a kvantitativního výzkumu. 2. V závěru Vaší práce (viz str. 58) uvádíte do souvislosti zvýšení informovanosti studentů o pěstounské péči a díky tomu i možné zmenšení počtu dětí v ústavní péči. Pokuste se prosím tuto souvislost objasnit. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 33146
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account