Aplikování venture kapitálu v podnikatelských inkubátorech

Show simple item record

dc.contributor.author Čížek, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:30Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68933
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá rolí podnikatelských inkubátorů v investičním procesu. Jejím cílem je definovat dopady, výhody a nevýhody podnikatelského inkubátoru v roli primárního investora v investičním procesu a jak je možné na základě zkušeností z praxe zjištěným nevýhodám čelit. V souladu se stanovenými cíli byl zpracován teoretický rámec nastíněné problematiky a byly představeny výsledky primárního výzkumu. Disertační práce dále předkládá praktický výstup ve formě volně přístupného nástroje pro zpracování celkové míry investičního rizika. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelské inkubátory cze
dc.subject malé a střední podniky cze
dc.subject venture kapitál cze
dc.subject investiční proces cze
dc.subject FMEA cze
dc.subject Business Incubators eng
dc.subject Small and medium enterprises eng
dc.subject Venture Capital eng
dc.subject Investment Process eng
dc.subject FMEA eng
dc.title Aplikování venture kapitálu v podnikatelských inkubátorech cze
dc.title.alternative The Application of Venture Capital Investment within the Business Incubators eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kucharčíková, Alžbeta
dc.contributor.referee Vacek, Jiří
dc.contributor.referee Zinecker, Marek
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This Doctoral Thesis deals with the role of business incubators in investment process. Its aim is to identify impact, advantages and disadvantages of business incubator in the role of primary investor. Theoretical background was conducted in agreement with set aims and the results of the primary research were presented. The Doctoral Thesis introduces practical output in the form of web based tool for assessment the investment risk. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36710
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Hlavním přínosem disertační práce bylo definování dopadů, výhod a nevýhod podnikatelského inkubátoru v roli primárního investora v investičním procesu. Ke slabším stránkám práce patřil rozsah a kvalita použitých zdrojů v rešeršní části práce. cze
dc.identifier.stag 33747
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account