Kvalita života u pacientů s diagnózou myasthenia gravis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Patrik
dc.contributor.author Sýkorová, Martina
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:09Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:09Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68922
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována autoimunitnímu onemocnění Myasthenia gravis. Práce je teoreticko - praktická. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku onemocnění, příznaky, diagnostiku a léčbu. V praktické části jsou vytvořeny 3 kazuistiky pacientů, kteří trpí diagnózou Myasthenia gravis a u těchto pacientů je vytvořen ošetřovatelský proces. cze
dc.format 72s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject myathenia gravis cze
dc.subject nervosvalová ploténka cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject myasthenia gravis eng
dc.subject neuromuscular plaque eng
dc.subject nursing care eng
dc.subject quality of life eng
dc.title Kvalita života u pacientů s diagnózou myasthenia gravis cze
dc.title.alternative Life quality of pacients with diagnosis myasthenia gravis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rusová, Jitka
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is devoted to autoimmune disease Myasthenia gravis. The work is both theoretical and practical. The theoretical part is focused on the characteristics of the disease, symptoms, diagnosis and treatment. The practical part presents 3 cases of patients suffering from the diagnosis of Myasthenia gravis and a nursing process is created for these patients. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36566
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě oponenta: 1. Jaký je rozdíl mezi mapou péče a standardním ošetřovatelským plánem? 2. V teoretické části práce uvádíte, že ošetřovatelská diagnóza dle NANDA TAXONOMIE se skládá ze standardního názvu, číselného kódu, definice, určujících znaků a souvisejících nebo rizikových faktorů - proč s tímto nepracujete v praktické části práce? 3. Jaké rizikové faktory k ošetřovatelské diagnóze 00004 Riziko infekce (NANDA) se vztahují na pacienty s onemocněním myasthenia gravis? 4. Je Vaše práce teoreticko-praktická, nebo teoreticko-výzkumná? Z jakých důvodů označujete druhou část práce za výzkumnou s tím, že se jedná o kvalitativní výzkum? 5. Jak jste vybírala pacienty, o kterých ve své práci pojednáváte? Z jakého důvodu byli hospitalizováni a jak dlouho? Jak dlouho mají diagnostikované onemocnění myasthenaia gravis? Jaká byla Vaše účast na péči o tyto pacienty? Kdo prováděl fyzikální vyšetření pacientů? Kdy a jak byla odebírána anamnéza a kdy probíhalo vyhodnocení? 6. Z jakého důvodu měla pacientka v kazuistice č. 2 zavedený permanentní močový katétr? 7. Odkud jste převzala formulář pro zjišťování kvality života metodou SEIQoL? Je tento formulář kompletní? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 33327
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account