Kvalita života u pacientů před a po implantaci trvalého kardiostimulátoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jan
dc.contributor.author Pemlová, Markéta
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:08Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:08Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68921
dc.description.abstract Implantace kardiostimulátoru je častým zdravotnickým výkonem. Provádí se pomocí přístroje neboli kardiostimulátoru, který prostřednictvím elektrody zavedené transvenózně do srdce, je schopen vyvolat elektrický impulz aktivující myokard, a tím zlepšovat kvalitu života pacientů se zavedeným trvalým kardiostimulátorem. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popsání anatomie srdce, historii kardiostimulátoru, typy kardiostimulátoru a jeho zavedení. Nedílnou součástí teoretické části je popsání pojmu kvality života. Výzkumná část bakalářské práce je zaměřena přímo na pacienty a na jejich kvalitu života související se zavedením kardiostimulátoru. Kvalita života u respondentů je hodnocena pomocí standardizovaného dotazníku. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kardiostimulátor cze
dc.subject pacient cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject dotazník WHOQOL cze
dc.subject artificial pacemaker eng
dc.subject patient eng
dc.subject nursing care eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject WHOQOL questionnaire eng
dc.title Kvalita života u pacientů před a po implantaci trvalého kardiostimulátoru cze
dc.title.alternative Patients´quality of life before and after permanent pacemaker insertion eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kopecký, Michal
dc.date.accepted 2017-06-23
dc.description.abstract-translated Artificial cardiac pacemaker implantation surgery is a frequent medical procedure. It is performed through the use of a device, i.e. an artificial pacemaker. Transvenous insertion of an electrode into the heart enables the pacemaker to generate an electrical impulse which activates the myocardium. This enhances quality of life for patients with a permanent artificial pacemaker. In the theoretical part of this bachelor's thesis, the author describes anatomy of the heart, history of artificial pacemakers, and types of artificial pacemakers and their implantation. Another essential part of the theoretical content is the focus on quality of life. In the research part, the author is focused on patients and their quality of life related to artificial cardiac pacemaker implantation surgery. The following evaluation of respondents' quality of life is based on the data collected via a standardized questionnaire. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36569
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Zjišťovala jste nějakým způsobem kognitivní možnosti pacientů, případně jak byste toto zhodnocení provedla? 2. Jaké doporučení byste dala pacientům pro jejich psychickou pohodu? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33322
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account