Radiační zátěž ve zdravotnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zárybnická, Lenka
dc.contributor.author Berná, Lenka
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:12:56Z
dc.date.available 2017-06-30T10:12:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68911
dc.description.abstract Bakalářská práce zabývající se tématem radiační zátěže ve zdravotnictví je koncipována na dva hlavní celky. První část je teoretická, zpracována převážně z historického hlediska od konce 19. století po současnost. Zabývá se počátky objevu radiace a využitím ionizujícího záření v praxi. S ohledem na biologické účinky ionizujícího záření na člověka se tato práce zabývá rozvojem radiační ochrany ve zdravotnictví, a to jak z pohledu zdravotnického personálu, tak běžného obyvatelstva, tedy pacientů. Druhá část je výzkumná a přináší výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na všeobecné znalosti týkající se radiace a ionizujícího záření ve zdravotnictví. Respondenty tohoto výzkumu tvořila široká veřejnost. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject radiační zátěže cze
dc.subject radiační ochrany cze
dc.subject dávkové limity cze
dc.subject ionizující záření cze
dc.subject burden of radiation eng
dc.subject protection of radiation eng
dc.subject dose limits eng
dc.subject ionizing radiation eng
dc.title Radiační zátěž ve zdravotnictví cze
dc.title.alternative Radiation burden in health care system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Filipová, Alžběta
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focusing on the burden of radiation in health care system. It is divided into two main parts. First theoretical part maps the understanding of radiation since the end of the 19th century to present time. It describes the discovery of radiation and utilization of ionizing radiation in practice. With respect to biological effects of ionizing radiation on a human body, this thesis focuses on a development of radiation protection within health care system from the perspective of medical personal as well as ordinary citizen (e.g. patient). Second research part comprises of results of the survey, which was focused on overal knowledge concerning radiation and ionizing radiation withinin health care system. Subjects of this research were selected randomly from general public. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36594
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaká je role radiologického asistenta na zabezpečení radiační ochrany ve zdravotnicví? 2. Jaká je definice radiobiologické účinnosti (RBÚ)? cze
dc.identifier.stag 33457
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account