SVĚT BEZE SLOV

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ryška, Tomáš
dc.contributor.author Švec, Jakub
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:19Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:19Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68875
dc.description.abstract SVĚT BEZE SLOV je o strukturách vnímání. Zkoumá to, jak vnímáme svět kolem nás, a to, jak vnímáme sebe samotné. Zajímá se o to, jakým způsobem naše mysl zkresluje vnímání reality. Tento výzkum probíhá skrze dva světy. Symbolický svět a mimo-symbolický svět. Svět symbolický představuje naučené struktury vnímání a myšlení. Svět mimo-symbolický představuje bezmyšlenkovitý stav, kdy se oprošťujeme od naučeného vnímání a myšlení. Skrze oba světy dosahujeme rozdílné zkušenosti bytí a musíme se ptát: Kdo ve skutečnosti jsme? cze
dc.format 90 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vnímání cze
dc.subject subjektivita cze
dc.subject myšlení cze
dc.subject interpretace cze
dc.subject symboly cze
dc.subject slova cze
dc.subject konotace cze
dc.subject identita cze
dc.subject realita cze
dc.subject externí realita cze
dc.subject individuální realita cze
dc.subject symbolický svět cze
dc.subject mimo-symbolický svět cze
dc.subject poznání cze
dc.subject podvědomí cze
dc.subject čas cze
dc.subject prostor cze
dc.subject jazyk cze
dc.subject dichotomie cze
dc.subject ontologie cze
dc.subject perception eng
dc.subject subjectivity eng
dc.subject thinking eng
dc.subject interpretation eng
dc.subject symbols eng
dc.subject words eng
dc.subject connotation eng
dc.subject identity eng
dc.subject reality eng
dc.subject external reality eng
dc.subject individual reality eng
dc.subject symbolic world eng
dc.subject non-symbolic world eng
dc.subject knowledge eng
dc.subject subconscious eng
dc.subject time eng
dc.subject space eng
dc.subject language eng
dc.subject dichotomy eng
dc.subject ontology eng
dc.title SVĚT BEZE SLOV cze
dc.title.alternative WORLD WITHOUT WORDS eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Horálek, Adam
dc.date.accepted 2017-05-30
dc.description.abstract-translated WORLD WITHOUT WORDS is about structures of perception. This paper observes how we perceive world around us and how we perceive ourselves. It studies which way our mind distorts perceptions of reality. This research takes place through two worlds. The symbolic world and the non-symbolic world. The symbolic world represents learned structures of perception and thinking. The non-symbolic world represents non-thinking state when we shed learned perception and thinking. Through both worlds we achieve different experiences of being and we have to ask: Who we really are? eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35999
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Proběhla důkladná diskuse autorova netradičně pojatého projektu, přičemž student reagoval na výtky obsažené v posudku vedoucího práce i v posudku oponenta. cze
dc.identifier.stag 32410
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account