Fenomén dvojčat v současné české společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retka, Tomáš
dc.contributor.author Šnejdarová, Natálie
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:06Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:06Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68858
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku dvojčat v současné české společnosti. Fenomén je analyzován především v rovině problematiky životního stylu rodin, které dvojčata vychovávají. Dále se zaměřuje na oblast výchovy a zanalyzuje, jakým způsobem se výchova dvojčat odlišuje od výchovy jednoho dítěte či dětí "nedvojčat". Výzkum je prováděn v rodinách, která dvojčata vychovávají. cze
dc.format 45 s. (68 537 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dvojčata cze
dc.subject výchova cze
dc.subject rodina cze
dc.subject nedvojčata cze
dc.subject twins eng
dc.subject upbringing eng
dc.subject family eng
dc.subject not twins eng
dc.title Fenomén dvojčat v současné české společnosti cze
dc.title.alternative Phenomenon of the Twins in the Contemporary Czech Society eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šavelková, Lívia
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated The work focuses on the issue of twins in contemporary Czech society. The phenomenon is analyzed mainly at the level of lifestyle issues families who are raising twins. It also focuses and analyses the difference between raising only childs and siblings that are not twins. Research is conducted in families that are raising twins. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35933
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila základní rysy své bakalářské práce, metody, cíle, teoretické ukotvení, byly přečteny oba posudky, na základě posudků proběhla rozprava. Komise se shodla na hodnocení dobře. cze
dc.identifier.stag 32382
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account