Teacher's Use of English and Mother Tongue when Solving Discipline Problems

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zitková, Helena
dc.contributor.author Podaná, Eliška
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:55Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:55Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68846
dc.description.abstract This master thesis deals with the teacher's use of the English language and mother tongue when solving discipline problems. It is divided into the theoretical and practical part. The main aim of the theoretical part is to introduce the essential concepts such as mother tongue, second language, discipline, uncooperative behaviour of learners, types of misbehaviour and strategies for dealing with misbehaviour. The practical part concentrates on a multiple-case study which was carried out at one selected basic school and three teachers of the English language were involved in the study. eng
dc.format 100 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikativní kompetence cze
dc.subject mateřský jazyk cze
dc.subject druhý jazyk cze
dc.subject disciplína cze
dc.subject nevhodné chování cze
dc.subject spolupracující a nespolupracující chování cze
dc.subject intervenční strategie cze
dc.subject communicative competence eng
dc.subject mother tongue eng
dc.subject second language eng
dc.subject discipline eng
dc.subject misbehaviour eng
dc.subject cooperative and uncooperative behaviour eng
dc.subject intervention strategies eng
dc.title Teacher's Use of English and Mother Tongue when Solving Discipline Problems eng
dc.title.alternative Využívání anglického a mateřského jazyka učitelem při řešení problémů s disciplínou cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Reimannová, Irena
dc.date.accepted 2017-05-29
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zabývá využíváním anglického a mateřského jazyka učitelem při řešení problémů s disciplínou. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Hlavním cílem teoretické části je představit klíčové pojmy jako je mateřský jazyk, druhý jazyk, disciplína, nespolupracující chování žáků, druhy nevhodného chování a strategie při řešení nevhodného chování. Praktická část představuje kolektivní případovou studii, která byla provedena v jedné vybrané základní škole. Studie se zúčastnili tři učitelé anglického jazyka. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35699
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 31501
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account