Organizational Forms in ELT with Respect to Language Skills Development

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena
dc.contributor.author Keene, Alena
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:54Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68844
dc.description.abstract This thesis deals with the development of speaking skills as one of the aims and means of communicative competence development. Opportunities for speaking skills development are explored primarily in connection with the use of individual organizational forms, mainly group work and pair work. A strategy of collaborative action research was employed in order to increase the opportunities for speaking skills development in a particular ELT class. The thesis is divided into a practical part and a theoretical part accordingly. eng
dc.format 92 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject speaking skills eng
dc.subject communicative competence eng
dc.subject speaking activities eng
dc.subject pair work eng
dc.subject group work eng
dc.subject řečová dovednost mluvení cze
dc.subject komunikační kompetence cze
dc.subject aktivity pro rozvoj mluvení cze
dc.subject práce ve dvojicích cze
dc.subject skupinová práce cze
dc.title Organizational Forms in ELT with Respect to Language Skills Development eng
dc.title.alternative Organizational forms in ELT with respect to particular language skills development eng
dc.title.alternative Organizační formy ve výuce anglického jazyka z hlediska rozvoje jednotlivých řečových dovedností cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zitková, Helena
dc.date.accepted 2017-05-29
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá rozvojem řečové dovednosti mluvení, coby jednoho z cílů a prostředků rozvoje komunikační kompetence. Příležitosti pro rozvoj řečové dovednosti mluvení jsou zkoumány primárně ve vztahu k použití jednotlivých organizačních forem, především práce ve dvojicích a ve skupinách. Za účelem rozšíření příležitostí pro rozvoj řečové dovednosti mluvení ve výuce anglického jazyka v konkrétní třídě byla zvolena strategie kolaborativního akčního výzkumu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35698
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 29070
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account