Satiric Criticism of the English Government and the Enlightenment in Gulliver's Travels by Jonathan Swift

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roebuck, Olga
dc.contributor.author Mikulecký, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:47Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:47Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68837
dc.description.abstract The aim of this bachelor thesis is to describe the satiric criticism of the English politics and society influenced by the Enlightenment in Gulliver's Travels by Jonathan Swift. The paper is not divided into theoretical and practical part, instead, both parts are fused into one unit. The paper is initiated by the brief introduction of satire and satiric tools used by Swift. Then, the content focuses on the English politics with emphasis on parties Whigs and Tories, the English monarchy and the prosecution of Jacobite movement. The paper proceeds with the criticism of Anglo-French rivalries, which influence domestic and foreign policy. Finally, the chapter on the Enlightenment science illustrates the misuse of Isaac Newton in political affairs, which triggered the criticism of the whole scientific branch named natural philosophy. eng
dc.format 48 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Gulliverovy cesty cze
dc.subject Jonathan Swift cze
dc.subject satira cze
dc.subject ironie cze
dc.subject Hanover cze
dc.subject Walpole cze
dc.subject Whig cze
dc.subject Tory cze
dc.subject Francie cze
dc.subject osvícenství cze
dc.subject Newton cze
dc.subject Gulliver's Travels eng
dc.subject Jonathan Swift eng
dc.subject satire eng
dc.subject irony eng
dc.subject Hanover eng
dc.subject Walpole eng
dc.subject Whig eng
dc.subject Tory eng
dc.subject France eng
dc.subject Enlightenment eng
dc.subject Newton eng
dc.title Satiric Criticism of the English Government and the Enlightenment in Gulliver's Travels by Jonathan Swift cze
dc.title.alternative Satiric Criticism of English Society and Enlightenment in Gulliver Travels by Jonathan Swift eng
dc.title.alternative Satirická kritika anglické vlády a osvícenství v Gulliverových cestách od Jonathana Swifta cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vít, Ladislav
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated Cílem této bakalářské práce je popsat satirickou kritiku anglické politiky a společnosti ovlivněné osvícenstvím v Gulliverových cestách od Jonathana Swifta. Práce není rozdělena na teoretickou a praktickou část, nýbrž obě části jsou spojeny v jeden celek. Práce začíná krátkým popisem satiry a satirických nástrojů využitých Swiftem. Poté se obsah práce zaměřuje na anglickou politiku s důrazem na strany Whigů a Toryů, anglickou monarchii a trestní stíhání členů Jakobínského hnutí. Nadále práce pokračuje kritikou anglo-francouzských rivalit, které ovlivňovaly domácí a zahraniční politiku. Nakonec kapitola o vědě v osvícenství nastiňuje zneužití Isaaca Newtona v politických aférách, což spustilo kritiku celého vědeckého odvětví zvaného natural philosophy. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35689
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 31483
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account