Word-formation in Branding

Show simple item record

dc.contributor.advisor Huschová, Petra
dc.contributor.author Hromádko, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:44Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:44Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68829
dc.description.abstract This bachelor paper discusses the word-formation in branding. The theoretical part explains branding. Furthermore, it focuses on word-formation and its processes. They are defined, their properties are described and possible classification mentioned. In the practical part, findings form the theoretical part are applied to the corpus of brand names for obtaining the result of the analysis. eng
dc.format 55 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kufříková slova cze
dc.subject obchodní značení cze
dc.subject odvozená slova cze
dc.subject slovotvorba cze
dc.subject složená slova cze
dc.subject zkratky cze
dc.subject abbreviation eng
dc.subject blending eng
dc.subject branding eng
dc.subject compounding eng
dc.subject word-formation eng
dc.title Word-formation in Branding eng
dc.title.alternative Slovotvorné procesy používané při vytváření obchodních značek cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ježková, Šárka
dc.date.accepted 2017-05-30
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá slovotvorbou v obchodních značkách. Teoretická část vysvětluje branding a značky. Následně se tato část soustředí na slovotvorbu a její procesy. Tyto procesy jsou definovány, jejich vlastnosti popsány a možné klasifikace zmíněny. V praktické části jsou poznatky z teoretické části aplikovány na vzorku obchodních značek za účelem z mapování nejčastějších slovotvorných procesů. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35678
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 31467
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account