Návrh železniční linky Slatiňany - Jaroměř

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Dvořák, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:15Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:15Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68787
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu provozu a infrastruktury na železničních tratích 031 Pardubice hl. n. Jaroměř a 238 v úseku Slatiňany Pardubice hl.n. V úseku Slatiňany Pardubice Rosice nad Labem diplomová práce navazuje na autorovu bakalářskou práci. Práce je zaměřena na rozsah provozu, přepravní proudy a vliv uvažovaných změn v dopravní infrastruktuře na vybraných tratích. Řešení je podpořeno vhodným softwarovým nástrojem pro modelování železničního provozu. Cílem práce je provést analýzu a na základě jejích výsledků navrhnout možnosti vedoucí k zavedení železniční linky Slatiňany - Jaroměř s ohledem na možné změny v dopravní infrastruktuře. cze
dc.format 98 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject jízdní řády cze
dc.subject železniční linky cze
dc.subject železniční stanice cze
dc.subject železniční zastávky cze
dc.subject železniční vozidla cze
dc.subject modernizace cze
dc.subject provozní intervaly cze
dc.subject simulace provozu cze
dc.subject timetable eng
dc.subject railway lines eng
dc.subject railway stations eng
dc.subject railway stops eng
dc.subject railway vehicles eng
dc.subject modernization eng
dc.subject traffic intervals eng
dc.subject traffic simulation eng
dc.title Návrh železniční linky Slatiňany - Jaroměř cze
dc.title.alternative Concept of the railway line Slatiňany - Jaroměř eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brejcha, Radim
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The Master´s thesis deals with the analysis of the actual traffic and infrastructure on the railway lines 031 and 238. In the section Slatiňany Pardubice-Rosice n. L. of the railway line 238 relates to the writer´s bachelor thesis. The thesis is aimed at the extension of the traffic, traffic stream and the influence of the planned changes in the railway infrastructure.The solution is supported by the selected software for the modeling of the railway traffic. The goal of the Master´s thesis is the processing of the analysis and on the basis of the results to suggest the possibilites of the new concept. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36421
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl otázky státní zkušební komise.Student si téma vybral sám a po konzultaci s vedoucím byly upraveny některé dílčí cíle. Na práci je třeba vyzdvihnout, že student nejprve zpracoval koncept ve Viratu, pak vše ověřil v SW OpenTrack. Oponent přistoupil ke snížení klasifikačního stupně zejména pro celkovou nevyváženost diplomové práce. Její větší část (přes 50%) se zabývá rešerší nebo analýzou současného stavu poznání. cze
dc.identifier.stag 32989
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account