Posouzení možnosti zřízení systému City-Bike ve městě České Budějovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David
dc.contributor.author Hybner, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:00Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68764
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena v první části na analýzu systému City-Bike v obecné rovině. Dále se zaměřuje na posouzení tohoto systému v Evropě, pro tuto analýzu byla vybrána města Aveiro, Orléans, Cheltnham, Cambridge, Bath, Avignon a posouzení stávajících systému v České republice. V další části bylo posouzeno město České Budějovice. Ve druhé části je obsažen průzkum obyvatelstva, zda by o návrh měli zájem a samotný návrh systému. V závěru práce autor zhodnotil dosažené výsledky a možnost zřízení systému v Českých Budějovicích. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject City-Bike cze
dc.subject sdílení kol cze
dc.subject veřejné půjčovny kol cze
dc.subject České Budějovice cze
dc.subject výpůjční stanice cze
dc.subject City-Bike eng
dc.subject bicycle sharing eng
dc.subject public bicykle rental eng
dc.subject České Budějovice eng
dc.subject loan station eng
dc.title Posouzení možnosti zřízení systému City-Bike ve městě České Budějovice cze
dc.title.alternative Appraisal of the Possibility for Establishing the City-Bike System in the City of České Budějovice. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the first part of the analysis of City-Bike system in general. In addition, it focuses on the assessment of this system in Europe, the cities of Aveiro, Orléans, Cheltnham, Cambridge, Bath, Avignon and the assessment of existing systems in the Czech Republic were selected for this analysis. In the next part the city of České Budějovice was assessed. In the second part is included the survey of the population, whether the proposal and the system design itself would be interested. At the end of the work the author evaluated the achieved results and the possibility of setting up the system in České Budějovice. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36260
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil předloženou bakalářskou práci, zodpověděl dotazy vedoucího práce, oponenta práce a reagoval na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 32927
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account