Vytipování nebezpečných nehodových lokalit na silnici I/37 v okolí města Chrudim a návrhy na jejich eliminaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožová, Pavlína
dc.contributor.author Hrdina, Milan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:55Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:55Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68753
dc.description.abstract V práci je řešená nehodovost na silnici I/37 v blízkosti města Chrudim. Je zde přehled nehod na tomto úseku v období od 16. 12. 2014 do 16. 12. 2016. Řešeny zde jsou lokality se zvýšenou nehodovostí a návrhy na jejich odstranění. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject doprava cze
dc.subject Chrudim cze
dc.subject nehodovost cze
dc.subject silnice I/37 cze
dc.subject traffic eng
dc.subject Chrudim eng
dc.subject accident eng
dc.subject road I/37 eng
dc.title Vytipování nebezpečných nehodových lokalit na silnici I/37 v okolí města Chrudim a návrhy na jejich eliminaci cze
dc.title.alternative Identification of dangerous accident locations on the road I/37 near the town of Chrudim and suggestions for their elimination. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with accidents on the road I/37 near the town of Chrudim. There is a list of accidents on this stretch from 16 th December 2014 to 16 th December 2016. Locations with higher accident rate are examined and overtures for their solution. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36261
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky státní zkušební komise. Vedoucí bakalářské práce v posudku uvedla, že student si zvolil téma ze seznamu vybraných témat katedrou. Nejprve aktivně konzultoval v zimním semestru a to nejen na KTŘD, ale i na Policii ČR, a to až do 6.1.2017. Poté student poslal e-mail s dotazem na oplocení proti zvěři 27.4.2017 a na konzultaci přijel s rozpracovanou bakalářskou prací až 23.5.2017 a 30.5.2017 tj. několik dní před odevzdáním. K některým částem bakalářské práce se vedoucí nemohla vyjádřit, neboť při této poslední konzultaci nebyla práce dokončena. Oponent bakalářské práce uvedl, že v úvodu je stanoveno příliš mnoho cílů práce. Názvy podkapitol v kapitole analýza jsou příliš dlouhé. V práci jsou používány neurčité výrazy (např. str. 12 doprava dosáhla již takového bodu, str. 13 velice hustý provoz, str. 16 velmi intenzivní provoz, str. 29 několik srážek se zvěří, str. 39 velké množství emisí, atd.). Chybí jasné a přehledné provázání kapitol analýzy a návrhu. Např. návrhová kap. 3.1 neobsahuje návrhy, stejně jako úvod kap. 3.2 a kap. 3.3. Výsledné částky výpočtů nejsou podloženy kalkulačními vzorci. Závěr je příliš obecný a chybí uvedení konkrétních výsledků práce. cze
dc.identifier.stag 32856
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account