Specifika dopravních nákladů v jednotlivých druzích dopravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cempírek, Václav
dc.contributor.author Plášil, Ondřej
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:52Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:52Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68748
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými druhy nákladů v dopravě a možnostmi jejich snížení v železniční dopravě. V teoretické části jsou nejprve charakterizovány jednotlivé druhy dopravy, dále je zde provedena analýza nákladů v silniční a železniční dopravě. Jen okrajově je zde uvedena analýza nákladů v letecké a vodní dopravě. Praktická část se zabývá konkrétními návrhy na snížení dopravních nákladů v železniční dopravě. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject doprava cze
dc.subject náklady cze
dc.subject analýza cze
dc.subject kalkulace cze
dc.subject transport eng
dc.subject costs eng
dc.subject analysis eng
dc.subject calculation eng
dc.title Specifika dopravních nákladů v jednotlivých druzích dopravy cze
dc.title.alternative Specifics of transport costs in individual transport modes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Březina, Edvard
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the individual modes of transport and their possibilities of their reduction in railway transport. In the theoretical part is first characterized the individual modes of transport, next there is cost analysis in road and rail transport. Only marginally, there is an analysis of costs of air and water transport. The practical part deals with concrete proposals to reduction transport costs in railway transport. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36229
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil předloženou bakalářskou práci, zodpověděl na otázky vedoucího práce a oponenta práce a kladně reagoval na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 32835
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account