Systém pro záznam dat z fotovoltaického panelu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lelek, Tomáš
dc.contributor.author Švadlenka, Jakub
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:29Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68721
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací automatického systému pro záznam napětí, proudu a teploty pro 8 fotovoltaických panelů. Systém je určen pro statistické vyhodnocení energetické bilance. Popisuje návrh topologie sběrného systému v návaznosti na předchozí stav. V práci je obsažen popis návrhu elektrické, softwarové a mechanické části. Jsou zmíněny také možnosti budoucího rozšíření systému po softwarové stránce z hlediska zobrazení získaných údajů, případně základní výpočetní zpracování. Následně je popisována realizace, testování a ladění systému cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject záznam dat cze
dc.subject embedded systém cze
dc.subject datová sběrnice cze
dc.subject galvanické oddělení cze
dc.subject fotovoltaický panel cze
dc.subject Data logging eng
dc.subject embedded system eng
dc.subject data bus eng
dc.subject galvanic isolation eng
dc.subject photovoltaic panel eng
dc.title Systém pro záznam dat z fotovoltaického panelu cze
dc.title.alternative Data logger for solar energy measurement eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with design and implementation of automatic system for recording voltage, current and temperature for 8 photovoltaic panels. The system is designed for statistical evaluation of the energy balance. Describes the design of the collection system topology in relation to the previous state. The paper describes the design of electrical, software and mechanical parts. There are also mentioned the possibilities of future expansion of the system on the software side in terms of displaying the acquired data, or basic computational processing. The implementation, testing and debugging of the system is then described. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36129
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou bakalářskou prací. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů bakalářské práce zodpověděl dotaz vedoucího bakalářské práce. V následné rozpravě zodpověděl dotak člena komise. cze
dc.identifier.stag 30721
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account