Zefektivnění přepravy zásilek z Číny do Evropy ve společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švadlenka, Libor
dc.contributor.author Zelenska, Inna
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:02Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68691
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku kombinované přepravy z Číny do Evropy. Věnuje se především přepravě zásilek pomocí kombinované přepravy, která využívá železniční a silniční dopravu. Zabývá se také problematikou výběru vhodného železničního teminálu v ČR a následnému rozvozu zásilek z železniční stanice ke konečnému zákazníkovi. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kombinovaná přeprava cze
dc.subject Čína cze
dc.subject kontejnery cze
dc.subject rozvozy cze
dc.subject železniční koridory cze
dc.subject combined transport eng
dc.subject China eng
dc.subject containers eng
dc.subject final delivery eng
dc.subject rail bounds eng
dc.title Zefektivnění přepravy zásilek z Číny do Evropy ve společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o. cze
dc.title.alternative Optimization of Consignments' Transportation from China to Europe in the Company DHL Express (Czech Republic) s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Minařík, Jaroslav
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on issues of combined transportation from China to Europe. It concentrates on transportation of consignments by combined transport, which includes train and road type of transport. The thesis also deals with the issue of selecting an appropriate rail terminal and subsequent distribution of consignments from the railway station to the final customer. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36349
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33547
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account