Fluktuace řidičů ve společnosti SPEDITRANS CZ, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hyršlová, Jaroslava
dc.contributor.author Tóthová, Simona
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:01Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:01Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68689
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na fluktuaci řidičů ve společnosti SPEDITRANS CZ, s.r.o. V teoretické části je pozornost věnována druhům fluktuace, příčinám fluktuace a také přístupům snižujícím fluktuaci. Součástí praktické části práce je analýza stávajícího stavu fluktuace řidičů ve společnosti SPEDITRANS CZ, s.r.o. Jsou identifikovány příčiny odchodů řidičů ze společnosti a navržena opatření ke zlepšení stávajícího stavu. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject fluktuace cze
dc.subject dopady fluktuace cze
dc.subject řidiči cze
dc.subject fluctuation eng
dc.subject fluctuation effects eng
dc.subject drivers eng
dc.title Fluktuace řidičů ve společnosti SPEDITRANS CZ, s.r.o. cze
dc.title.alternative Fluctuation of drivers in the company SPEDITRANS CZ, s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bednaříková, Marie
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated The work focuses on the fluctuation of drivers in SPEDITRANS CZ, s.r.o. In the theoretical part is paid attention on types of fluctuation, causes of fluctuation and also approaches to decrease fluctuation. Part of the practical part is an current state analysis of drivers fluctuation in SPEDITRANS s.r.o. The causes of drivers exits are identified and measures to improve the current situation have been proposed. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36350
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33542
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account