Přepravy nadměrných nákladů a nadrozměrné techniky ozbrojených sil České republiky a armád NATO

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr
dc.contributor.author Pinďáková, Monika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:58Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:58Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68682
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku přeprav nadměrných nákladů a nadrozměrné techniky. Pojem nadrozměrná přeprava představuje přepravu zvláště těžkých a nadrozměrných nákladů, které přesahují legislativně povolené limity. Teoretická část poskytuje základní obraz o nadrozměrné přepravě s využitím v ozbrojených silách ČR a NATO. Cílem praktické části je optimalizace přepravního procesu nadrozměrného nákladu ozbrojených sil ČR a armád NATO s následným vytvořením kalkulačního vzorce za účelem hodnocení nákladovosti dle účelu, vstupu pro nákladové plánování, sestavení rozpočtu a manažerské rozhodování. cze
dc.format 80 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject nadrozměrná přeprava cze
dc.subject limitní rozměry a hmotnosti cze
dc.subject ozbrojené síly České republiky cze
dc.subject NATO cze
dc.subject controlling cze
dc.subject over-sized transportation eng
dc.subject maximum dimensions and weight eng
dc.subject Czech Armed Forces eng
dc.subject NATO eng
dc.subject controlling eng
dc.title Přepravy nadměrných nákladů a nadrozměrné techniky ozbrojených sil České republiky a armád NATO cze
dc.title.alternative NATO/Czech Armed Forces Large and Over-sized Loads and Equipment Transportation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jůza, Vojtěch
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on the question of the large and over-sized loads and equipment transportation. The term special transport comprises the transport of very heavy and oversize loads which exceed limits allowed by the legislation. The theoretical part provides basic information about special transport using by NATO/Czech Armed Forces. The aim of the practical part is the optimalization of the special transport process for NATO/Czech Armed Forces giving a new calculation formula for a purpose cost evaluation, cost planning, budgeting and management decision making. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36356
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33533
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account