Ziskovost jednotlivých zákazníků společnosti BOBY - FLEISCH, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hyršlová, Jaroslava
dc.contributor.author Jiran, David
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:51Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:51Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68667
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na stanovení ziskovosti zákazníků. Byla zpracována pro společnost Boby Fleisch, která se zabývá přepravou živých hospodářských zvířat. Teoretická část se zabývá řízením vztahů se zákazníky podle jejich přínosů pro společnost. V praktické části je provedena analýza stávajícího způsobu stanovení významu jednotlivých zákazníků s využitím kritéria tržeb. Poslední části této práce se zaměřují na návrhy stanovení ziskovosti jednotlivých zákazníků a zhodnocení navrženého řešení. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject ziskovost cze
dc.subject zákazníci cze
dc.subject Boby Fleisch cze
dc.subject náklady cze
dc.subject tržby cze
dc.subject Paretova analýza cze
dc.subject velrybí křivka cze
dc.subject profitability eng
dc.subject customers eng
dc.subject Boby Fleisch eng
dc.subject costs eng
dc.subject sales eng
dc.subject Pareto analysis eng
dc.subject whale curve eng
dc.title Ziskovost jednotlivých zákazníků společnosti BOBY - FLEISCH, spol. s r.o. cze
dc.title.alternative Profitability of individual customers of BOBY - FLEISCH, spol. s r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Savov, Lubomír
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with profitability determination of customers. It has been created for Boby Fleisch company, which works in the area of livestock transport. The theoretical parts deals with customer relationship management according to their assets for the company. In the practical part, an analysis of the contemporary significance determination method of particular customers with the use of the sales criterion has been made. Last parts of this thesis deal with suggestions of profitability determination of particular customers and evaluation of the presented solution. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36355
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33505
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account