Efektivita využití HR portálu k zajištění personálních procesů v České Poště, s.p.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salava, Daniel
dc.contributor.author Müllerová, Erika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:43Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:43Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68652
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá efektivitou HR portálu využívaného Českou poštou, s.p. Zaměřuje se na teoretické definování řízení lidských zdrojů s využitím podnikových informačních systémů. Následně charakterizuje jednotlivé aplikace HR portálu, analyzuje současné využití a popisuje možnosti další implementace zaměstnaneckých licencí. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject efektivita cze
dc.subject aplikace cze
dc.subject řízení lidských zdrojů cze
dc.subject personální informační systémy cze
dc.subject personální procesy cze
dc.subject licence cze
dc.subject efficiency eng
dc.subject applications eng
dc.subject human resource management eng
dc.subject personnel information systems eng
dc.subject personnel processes eng
dc.subject licenses eng
dc.title Efektivita využití HR portálu k zajištění personálních procesů v České Poště, s.p. cze
dc.title.alternative The efficiency of the HR portal to ensure the personnel processes in Česká pošta, s.p. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Měchura, Miroslav
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated The thesis addresses the efficiency of the HR portal used by the Česká pošta, s.p. Its focus is aimed on the theoretical definition of human resources management using the information system of the company. Furthermore, it characterizes each HR portal applications, analyzes current state of utilization and describes possible ways of further implementation of employee licenses. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36340
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 31045
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account