Monitoring vozového parku stavební společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švadlenka, Libor
dc.contributor.author Dvořák, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:39Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:39Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68645
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na otázku monitoringu vozových parků společností. Představuje aktuální celosvětové polohovací systémy jako základ pro jejich další použití u monitorovacích systémů. Analyzuje současný stav monitoringu vozového parku u modelové stavební společnosti. Za pomoci vícekriteriálního rozhodování dojde k výběru optimálního řešení, které navrhuje možné zefektivnění využívání vozového parku. cze
dc.format 91 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject monitorovací systémy cze
dc.subject vozové parky cze
dc.subject družice cze
dc.subject stavební společnosti cze
dc.subject moderní technologie cze
dc.subject konkurenční prostředí cze
dc.subject monitoring systems eng
dc.subject car fleets eng
dc.subject satellite eng
dc.subject contruction companies eng
dc.subject modern technology eng
dc.subject competitive environment eng
dc.title Monitoring vozového parku stavební společnosti cze
dc.title.alternative Car fleet monitoring of construction company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Peňáz, Tomáš
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated The work focuses on the question of monitoring companies car fleets. It represents the current global positioning systems as the basis for their future use in monitoring systems. Analyzes the current state of monitoring the car fleet within construction company as a model. With the help of multi-criteria decision the optimal solution will be chosen. The proposed solution provides more effective utilization of the car fleet. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36334
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 30999
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account