Stavebně-historická charakteristika zámeckého areálu v Hrádku u Nechanic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škabrada, Jiří
dc.contributor.author Klozová, Tereza
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:23Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:23Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68582
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá stavebním vývojem a architekturou zámeckého areálu v Hrádku u Nechanic a jeho okolí. První část práce se zaměřuje především na historii rodu, který zámek vlastnil, na jeho stavitele a stavební projekt zámku. Druhá část obsahuje katalog jednotlivých objektů, které se nacházejí na Lubenském vrchu a v jeho okolí. Pro každý objekt je zpracována stavebně-historická charakteristika, opřená o rozbor mapových pramenů a dostupné písemné prameny. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zámek Hrádek u Nechanic cze
dc.subject zakladatel František Arnošt hrabě z Harrachu cze
dc.subject architekt Edward Buckton Lamb cze
dc.subject architekt Karl Fischer cze
dc.subject historizující architektura novogotika cze
dc.subject stavebně-historická charakteristika cze
dc.subject Castle Hrádek at Nechanice eng
dc.subject founder František Arnošt from Harrachov eng
dc.subject architect Edward Buckton Lamb eng
dc.subject architect Karl Fischer eng
dc.subject historicist architecture gothic revival eng
dc.subject constructional-historical characteristic eng
dc.title Stavebně-historická charakteristika zámeckého areálu v Hrádku u Nechanic cze
dc.title.alternative The Constructional and Historical Analysis of the Castle Compound in Hrádek u Nechanic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hrubý, Vladimír
dc.date.accepted 2017-05-23
dc.description.abstract-translated The object of the thesis is building development and architecture of castle area in Hrádek at Nechanice and its neighborhood. The first part is about history of the dynasty which owned the castle, about its builders and the building project of the castle. The second part consists of the catalog of many objects, which are situated on the small hill near Lubno and its surround-ings. The constructional-historical characteristic, which is based on the analysis of the map sources and the available written sources, is made for each building. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35887
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Studentka nejprve seznámila s námětem své práce, metodami a výsledky, k nimž dospěla. Následně byly přečteny pososudky školitele a oponenta. V krátké rozpravě studentka reagovala na položené otázky. cze
dc.identifier.stag 30652
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account