Vypravěčská a jazyková složka pohádek Jana Wericha

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kamenická, Andrea
dc.contributor.author Uhrinová, Šarlota
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:04Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:04Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68570
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí teoretické a interpretační. První část přibližuje autorskou pohádkovou tvorbu celkově (zejména na českém území) s důrazem na žánrové rozrůznění a zasazení do vývojového kontextu české autorské pohádky. Druhá část analyzuje autorskou pohádkovou tvorbu Jana Wericha, která zahrnuje díla Fimfárum a pohádky uveřejněné např. v díle Deoduši. Zde je věnována pozornost vypravěčské i jazykové složce a syžetu celého díla. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject autorská pohádka cze
dc.subject Jan Werich cze
dc.subject Fimfárum cze
dc.subject Deoduši cze
dc.subject vypravěč cze
dc.subject jazyk cze
dc.subject syžet cze
dc.subject Authorial fairytale eng
dc.subject Jan Werich eng
dc.subject Fimfárum eng
dc.subject Deoduši eng
dc.subject storyteller eng
dc.subject language eng
dc.subject sujet eng
dc.title Vypravěčská a jazyková složka pohádek Jana Wericha cze
dc.title.alternative Narrative and Language Aspects of Jan Werich's Fairy Tales eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Malý, Radek
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis is composed of two main parts theoretical and interpretational. The First half presents fairytale literature as a whole (especially the one originating in the Czech Republic) with the emphasis on the genre diversion and the setting within the development context of Czech authors fairytale. The second half analyses the authorial fairytale work of Jan Werich, which includes pieces Fimfárum and fairytales published in the work Deoduši for instance. Here, the focus is put on storytelling and linguistic components, and the sujet of the whole work. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35874
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka představila téma práce, cíle, zvolenou metodu. 2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky. 3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích. 4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 32583
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account